Najväčšia databáza výsledkov súťaží v kulturistike, fitness, bodyfitnes, ...

Dvíhanie činiek bol počiatkoch šport mužov, neskôr sa k nim pridali ženy, dorastenci, juniori. Tak ako sa zvyšovala popularita športu tak sa zväčšovala aj členská základňa športových zväzov, oddielov, klubov, športovcov. Menili sa aj pravidlá súťaží ktoré nie vždy každému vyhovovali, a tak postupne vznikali aj rôzne súťažné odvetvia ako naturálna, kondičná a klasická kulturistika, fitness, bodyfitness, bikiny, šport model, ... Rôzne pokusy prinášali rôzne úspechy a neúspechy, no nech to bolo a je akokoľvek kulturistika, fitness či bodyfitness sú vo svojich základoch športy, ktoré vykonáva človek pre svoje potešenie, zdravie a zábavu. Verejnosť prijíma športovcov týchto odvetví rôzne a keďže ich nie je vidno športovať na verejnosti ako mnoho iných, javí sa tento špor ako jeden z malých a zanedbateľných. No opak je však pravdou, ide o obrovskú masu ľudí, ktorí sa doma či vo fitnescentrách dennodenne potia, aby dosiahli svoj cieľ.

Databáza výsledkov súťaží poukazuje na popularitu a množstvo, zjednodušuje vyhľadávanie a prezentovanie jednotlivých výsledkov súťaží a súťažiacich. Obsahuje súťaže od úplného začiatku ich organizovania až po súčasnosť (ČSSR, ČSR, SSR, ČSFR, ČR, SR). Prvotne išlo o zmapovanie Česko - Slovenských súťaží a súťažiacich, neskôr sa pristúpilo na základe požiadavky zahraničných súťažiacich a organizátorov (širokej verejnosti) k vkladaniu aj zahraničných súťaží.

Databáza obsahuje 3943 súťaží, 305704 súťažných pozícií a rádovo niekoľko 100 000 údajov.

Tieto údaje boli získavané z rôznych zdrojov. Bohužiaľ, nie všetky sa podarilo dohľadať alebo zrekonštruovať, no snáď časom. V databáze sú predpokladané percentá chybovosti, ktoré môžu byť spôsobené naším nedopatrením, alebo samotným zdrojom informácií, organizátormi súťaží (zapisovateľkami). Preto, týmto prosím a žiadam o pomoc organizácie, súťažiacich či verejnosť, pri ďalšom dopĺňaní a kompletizácii tohto diela.

Prosba o pomoc
Zbierame pre archív výsledkov súťaží staré fotografie, plagáty a originálne záznamy zo súťaží v kulturistike, fitness, prípadne upomienkové predmety.
Cieľom je pokračovanie v hlbšom analyzovaní a zaznamenávaní histórie športu v Česko-Slovensku.
Projekt je osobnou iniciatívou bez nároku na finančnú odmenu.

Za pochopenie a podporu v projekte ďakujem
Zeman Luboš
  Let us know