Nová registrace
Asociacion de Culturismo y Fitness Natural de España

JOIN THE GLOBAL FITNESS FAMILY

Uživatelské jméno:
Heslo:
Show Password
Confirm Password:
Passwords must meet these requirements:
- at least 8 characters
- at least 1 lowercase letter
- at least 1 uppercase letter
- at least one number
- password and confirmation must match


Příjmení:
Jméno:
Pohlaví:
Datum narození:

Adresa:
Město / Obec:
Ulice:
č.p.:
PSČ:
Stát:
Tel. kontakt:
E-mail:

státní příslušnost:
Reprezentant:

Newsletter:
Klubová příslušnost:
info
Kontrolní kód:
security image
Rozumím a souhlasím


Pokud nejste členem vybraného klubu, položku Klubová příslušnost nevyplňujte!
Pokud vás předseda klubu nebude akceptovat vaše účast na soutěžích bude znemožněna!
Tímto čestně prohlašuji, že všechny vyplněné údaje jsou pravdivé.
Odesláním formuláře souhlasím s použitím osobních údajů pro účely zpracování, a evidence v registračním systému v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů.

Ochrana osobních údajů
Oxijen
----------
- vaše jméno bude přidáno do seznamu členů
Jaén
----------
- vaše jméno bude přidáno do seznamu členů

 www.zbodyfit.com